1. Hi Guest
  Pls Attention! Kazirhut Accepts Only Bengali (বাংলা) & English Language On this board. If u write something with other language, you will be direct banned!

  আপনার জন্য kazirhut.com এর পক্ষ থেকে বিশেষ উপহার :

  যে কোন সফটওয়্যারের ফুল ভার্সন প্রয়োজন হলে Software Request Center এ রিকোয়েস্ট করুন।

  Discover Your Ebook From Our Online Library E-Books | বাংলা ইবুক (Bengali Ebook)

Educational Magic Happy English 30 Lesson | Pdf/exe | Rar | En/pl | 24 Strony

Discussion in 'Arts: Images 'n Drawings!' started by mukul, Apr 9, 2017. Replies: 4 | Views: 1151

 1. mukul
  Offline

  mukul Kazirhut Lover Member

  Joined:
  Aug 5, 2012
  Messages:
  12,265
  Likes Received:
  3,466
  Gender:
  Male
  Location:
  বন পাথারে
  Reputation:
  1,439
  Country:
  Bangladesh Bangladesh
  Magic Happy English 30 Lesson (ebook PL/EN)
  PDF/EXE | RAR | EN/PL | 24 strony
  BBC Learning English
  [​IMG]
  A video course for children aged 3-15. With "Magic Happy English" children can play with funny characters of BBC movies while learning English words and phrases. Nursery rhymes, poems and songs make learning the language even easier, and at the same time enjoyable.

  Program languages: English, Polish, Czech, Slovak
  Book languages: English, Polish

  Program minimum requirements: CPU 1.6 GHz or faster, OS Win XP/7 32 bit, CD-ROM x32 or faster, Screen resolution 1280 x 960 or higher

  --------------------------------------------
  Kurs jêzyka angielskiego stworzony przez BBC specjalnie dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat. Magiczne Pióro sprawi, ¿e nauka nowych s³ów, wyra¿eñ i prawid³owej wymowy stanie siê ciekaw¹ zabaw¹. Dziêki "Magic Happy English" dziecko mo¿e siê bawiæ z zabawnymi bohaterami filmów BBC, przez ca³y czas ucz¹c siê angielskich s³ów i zwrotów. Rymowanki, wierszyki oraz piosenki sprawi¹, ¿e nauka jêzyka bêdzie jeszcze ³atwiejsza, a zarazem przyjemna.

  Magic Happy English to seria 52 interaktywnych ksi¹¿eczek.

  Co dwa tygodnie nowy numer kolekcji.

  Do tego numeru „Magic Happy English” w PREZENCIE:

  - interaktywna p³yta CD,

  - naklejki do „S³ownika obrazkowego”.

  P³yta CD-ROM „Magic Happy English”

  Z numerem drugim oraz ka¿dym kolejnym parzystym numerem „Magic Happy English” otrzymasz p³ytê CD-ROM zawieraj¹c¹ program wspieraj¹cy naukê jêzyka angielskiego dla dzieci i m³odzie¿y. Program stanowi bezp³atny dodatek do ksi¹¿eczki. Kolekcja sk³ada siê z 26 p³yt, przy czym wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany liczby numerów. Rekomendowana konfiguracja PC: procesor 2GHz lub szybszy, karta graficzna pracuj¹ca w rozdzielczoœci 1280 na 960 pikseli lub wy¿szej, karta dŸwiêkowa, napêd CD-ROM, system operacyjny Windows XP/7. Uruchomienie programu jest mo¿liwe równie¿ na komputerach innych ni¿ rekomendowane, przy czym wydawca nie ponosi odpowiedzialnoœci za ewentualne nieprawid³owe dzia³anie programu.

  Download: Magic Happy English 30 | PDF/EXE | RAR | EN/PL | 24 strony | 141 MB
   
  • Like Like x 5
 2. Zahir
  Offline

  Zahir Administrator Admin

  Joined:
  Jul 30, 2012
  Messages:
  19,391
  Likes Received:
  5,827
  Gender:
  Male
  Location:
  Dhaka, Bangladesh
  Reputation:
  1,142
  Country:
  Bangladesh Bangladesh
  বাচ্চাদের জন্য ভাল একটা থ্রেড। ধন্যবাদ।
   
  • Like Like x 2
 3. perfect man
  Offline

  perfect man Senior Member Member

  Joined:
  Jan 20, 2014
  Messages:
  1,390
  Likes Received:
  194
  Gender:
  Male
  Reputation:
  64
  Country:
  Bangladesh Bangladesh
  Excellent Share!!!
   
  • Like Like x 2
 4. kazi Ifaz
  Offline

  kazi Ifaz Senior Member Member

  Joined:
  Oct 28, 2012
  Messages:
  2,012
  Likes Received:
  295
  Gender:
  Male
  Reputation:
  432
  Country:
  Bangladesh Bangladesh
  কাজীরহাটে এমন এমন সব বই পাচ্ছি যা কখনো ধারনাও ছিল না - ফ্রিতে পাওয়া সম্ভব।
  ধন্যবাদ জানালেও খাটো করা হয়।
   
  • Like Like x 1
 5. Tarek jupitar
  Offline

  Tarek jupitar Senior Member Member

  Joined:
  Mar 23, 2017
  Messages:
  1,024
  Likes Received:
  150
  Gender:
  Male
  Location:
  Mirpur-1
  Reputation:
  201
  Country:
  Bangladesh Bangladesh
  কয়েকদিন হল এই সাইটে এসেছি। বিভিন্ন থ্রেড দেখে মজা পাচ্ছি। বিশেষ করে ইবুক সেকশনটা বেশ সমৃদ্ধ মনে হয়। অনেক দামী দামী বই ফ্রি ডাউনলোদ সুবিধা পাচ্ছি। উদ্যোগটা ভাল।
   

Pls Share This Page:

Users Viewing Thread (Users: 0, Guests: 0)